Uzņēmuma darbs netiek pārtraukts ne mirkli, jo maizes cepšana norit 3 maiņās un kopā ar
vadošajiem darbiniekiem šobrīd ceptuvē strādā ap 70 darbiniekiem. Mēs lepojamies ar mūsu
ceptuves kolektīvu, kurā  strādā atsaucīgi un izpalīdzīgi  darbinieki, kas apzinīgi pilda savus
darba  pienākumus un aktīvi piedalās arī ārpusdarba rīkotajos pasākumos. Lai izceptā maizīte
būtu  garda  un  kvalatatīva,  ikvienam  darbiniekam  savs  darbs  ir  jāpaveic  izcili,  jo  katrs
kukulītis tiek ņemts, svērts, veidots ar rokām, apmīļots un lolots. Uzskatām, ka mūsu kolektīva
pamats  ir  stabilas  komandas  darbs,  kas  vērsts  uz  vienu  mērķi – apmierināts  klients.