Ielādējas…

maiznīca Priekule

Priekules maizes ceptuve uzsāka darbu 1950. gadā. Mūsu maizes ceptuves lepnums ir malkas krāsns, ar kurām garantējam pircējiem īstu, pēc senām receptēm ceptu maizi.
Ražošanas procesa pamatā ir roku darbs. Tieši tas, ka katrs kukulītis ir ar rokām apglaudīts, apmīļots un tiek cepts malkas krāsnī ir mūsu uzņēmuma kvalitātes rādītājs.
Pircēji visvairāk iecienījuši mūsu “Druvienas” rupjmaizi, kuru ražojam jau gandrīz 20 gadus. Vasarā īpaši pieprasīti ir mūsu ķiploku salmiņi „Zacīte”, kurus var iegādāties arī Rīgā Rimi veikalos.
Ar savu produkciju apgādājam ne tikai Liepājas novadu un Liepāju, bet to var iegādāties arī pārējā Kurzemes reģionā tādos veikalos kā TOP!, ELVI, RIMI, BETA, TEV... u.c. Rudzu un rudzu – kviešu maize sastāda lielāko procentuālo daļu no kopējā maizes apjoma. Mēs piedāvājam pircējiem dažāda veida rudzu maizes, saldskābmaizes, baltmaizes un graudu maizes. Kā arī plašu konditorejas izstrādājumu klāstu – tortes, kūkas, smalkmaizītes, cepumus, pīrāgus, plātsmaizes, keksus u.c.


Maiznīca PRIEKULE loterijas "Pavasara Velosipēds" laimestu ieguvēji:

TOP dāvanu karte 20 eur vērtībā - MĀRA, čeka Nr. 3070

TOP dāvanu karte 20 eur vērtībā - ARINA, čeka Nr. 9566

TOP dāvanu karte 20 eur vērtībā - ANDRIS, čeka Nr. 6838

Galvenā balva - sieviešu velosipēds Minevra - VELTA, čeka Nr. 1810

Apsveicam!!!


Maiznīca PRIEKULE loterijas "Pavasara Velosipēds" noteikumi

Akciju sabiedrības ‘‘LPB’’ maiznīca PRIEKULE “Pavasara Velosipēds” preču loterijas noteikumi. 1) Loterijas organizētājs un preču pārdevējs: akciju sabiedrība ‘‘LPB’’, reģistrācijas Nr.: 52103003541, juridiskā adrese un biroja adrese: Brīvības iela 56, Liepāja, LV-3401. 2) Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas organizētājs, informējot Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju. Loterijas noteikumu izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem. 3) Loterija norisinās akciju sabiedrības ‘‘LPB’’ maiznīca PRIEKULE tirgus stendā (Liepājas Pētertirgū), Kuršu iela 5/7/9, Liepāja, LV-3401. 4) Loterijas norises laiks ir no 2015. gada 20. aprīļa līdz 2015. gada 18. jūnijam. 5) Laimestu fonds (balvas): • Velosipēds Minerva EUR 200 vērtībā; • Dāvanu karte TOP! tīkla veikalos EUR 20 vērtībā; • Dāvanu karte TOP! tīkla veikalos EUR 20 vērtībā; • Dāvanu karte TOP! tīkla veikalos EUR 20 vērtībā. 6) Loterijas norises laikā no 20.04.2015. plkst. 8:00 līdz 18.06.2015. plkst. 17:00 katram pircējam, kurš akciju sabiedrības ‘‘LPB’’ maiznīca PRIEKULE tirgus stendā (Liepājas Pētertirgū), Kuršu iela 5/7/9, Liepāja, veic pirkumu par summu EUR 1,50 un vairāk, tiek izsniegts viens ‘‘Loterijas ‘‘Pavasara Velosipēds’’ kupons’’. Pircējam ir iespēja uz ‘‘Loterijas ‘‘Pavasara Velosipēds’’ kupons’’ uzrakstot informāciju: vārdu un čeka numuru, iemest aizpildīto kuponu Loterijas kastē, kas atrodas maiznīca PRIEKULE tirgus stendā (Liepājas Pētertirgū), Kuršu iela 5/7/9, Liepāja. Visi ‘‘Loterijas ‘‘Pavasara Velosipēds’’ kuponi, kuri aizpildīti saskaņā ar Loterijas noteikumiem un iemesti Loterijas kastē, piedalās Loterijā. Ikvienam pircējam ir tiesības piedalīties Loterijā ar neierobežotu ‘‘Loterijas ‘‘Pavasara Velosipēds’’ kuponu skaitu, saglabājot pirkuma čekus. Loterijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās precizitāti un kļūdām, norādot informāciju. 7) Loterijas dalībniekiem nav papildus izdevumi par piedalīšanos Loterijā. 8) Datums, līdz kuram iesniedzami dokumenti – aizpildāms Loterijas ‘‘Pavasara Velosipēds’’ kupons un iemetams Loterijas kastē, kas apliecina dalību preču loterijā: 18.06.2015. līdz plkst. 17:00. 9) Loterijas izloze, notiks akciju sabiedrības ‘‘LPB’’ maiznīca PRIEKULE tirgus stendā (Liepājas Pētertirgū), Kuršu iela 5/7/9, Liepāja LV-3401, 2015. gada 18. jūnijā plkst. 17:10. 10) Loterijas rezultāti (uzvarētāju vārdi un čeka numuri) 2015.gada 18. jūnijā tiks paziņoti - publicēti akciju sabiedrības ‘‘LPB’’ maiznīca PRIEKULE interneta vietnē: www.priekulesmc.lv un izvietoti akciju sabiedrības ‘‘LPB’’ maiznīca PRIEKULE tirgus stendā (Liepājas Pētertirgū), Kuršu iela 5/7/9, Liepāja, LV-3401. 11) Loterijas dalībniekiem pašiem ir jāseko līdzi informācijai: interneta vietnē www.priekulesmc.lv vai maiznīca PRIEKULE tirgus stendā (Liepājas Pētertirgū), Kuršu iela 5/7/9, Liepāja), lai noskaidrotu Loterijas uzvarētājus. Loterijas uzvarētājiem pašiem ir jāsazinās ar Loterijas organizētāju par laimestu saņemšanu. Loterijas uzvarētāji - Laimesta saņēmēji var sazināties ar Loterijas organizētāju no 2015.gada 18. jūnija, pēc rezultātu paziņošanas, līdz 21.12.2015, personīgi ierodoties: Liepājā, Brīvības ielā 56, LV-3401 vai iepriekš sazinoties pa tālruni +371 63423211. Loterijas uzvarētāji – Laimestu saņēmēji balvas var saņemt: Liepājā, Brīvības ielā 56, LV-3401, uzrādot pirkuma čeku ar atbilstošu čeka Nr. (kurš informācijā par Loterijas uzvarētājiem norādīts kā atbilstošā uzvarētāja čeka numurs). Pēc 21.12.2015. balvas vairs netiek izsniegtas. 12) Pēc balvas saņemšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas organizētāja ar pretenziju par balvu. 13) Loterijas organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu. 14) Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta. 15) Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti. 16) Balvas, kas netiek izsniegtas vai kuras laimētāji neizņem saskaņā ar Loterijas noteikumiem, netiek atkārtoti izlozētas un to vērtība netiek atlīdzināta naudā, balvas pāriet Loterijas organizētāja īpašumā tas var rīkoties ar šīm balvām pēc saviem ieskatiem. 17) Loterijas organizētājs nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties ar Loterijas organizētāju, no tā neatkarīgu iemeslu dēļ. 18) Pretenzijas par Loteriju var pieteikt līdz 2015. gada 01. jūlijam adresējot pretenziju - vēstuli uz adresi: akciju sabiedrība “LPB” maiznīca PRIEKULE, Brīvības 56, Liepāja, LV-3401, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. 10 dienu laikā pretenzija tiks izskatīta un nosūtīta atbilde pretenzijas iesniedzējam. Ja Loterijas organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā. 19) Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā. 20) Gadījumā, ja izlozes brīdī tiek konstatēts Loterijas noteikumiem neatbilstoši aizpildīts ‘‘Loterijas ‘‘Pavasara Velosipēds’’ kupons, tas tiek atdzīts par nederīgu un tiks noteikts jauns laimesta ieguvējs. 21) Ar loterijas noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.priekulesmc.lv un akciju sabiedrības ‘‘LPB’’ maiznīca PRIEKULE tirgus stendā (Liepājas Pētertirgū), Kuršu iela 5/7/9, Liepāja, LV-3401. 22) Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 3000 (trīs tūkstoši) dalībnieku. Tādejādi iespēja iegūt laimestu ir 4 (Četri) pret visu iesniegto kuponu skaitu, prognozējot - 4 (četri) pret 3000 (trīs tūkstoši). 23) Piedaloties Loterijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem Loterijas noteikumiem un ka Loterijas organizētājs drīkst uzglabāt un izmantot kuponos norādīto informāciju Loterijas uzvarētāju noteikšanai un to publicēšanai www.priekulesmc.lv, informācijas par uzvarētāju izvietošanai akciju sabiedrības ‘‘LPB’’ maiznīca PRIEKULE tirgus stendā (Liepājas Pētertirgū), Kuršu iela 5/7/9, Liepāja, LV-3401 kā arī laimestu izsniegšanai. Kuponos papildus personas datus ir lūgums nenorādīt. Kuponos norādītās informācijas apstrādes mērķis ir nodrošināt Loterijas uzvarētāju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu. 24) Ikviens Loterijas dalībnieks jebkurā Loterijas norises brīdī, proti, no 2015. gada 20. aprīļa līdz 2015. gada 18. jūnijam, var rakstveidā pieprasīt, lai viņa kupons tiktu dzēsts – iznīcināts (pirms tam uzrādot atbilstošu čeka Nr.). 25) Loterijas organizētāja un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.


2015. gadā A/S LPB maiznīca PRIEKULE realizēts projekts “Tirdzniecības misija Briselē – “Rīga 2014” dienas Briselē”
Projekts uzsākts: 08.09.2014
Projekts pabeigts: 30.09.2014